Az aruk es az emberek szabad mozgasa az eu ban

Az Európai Közösség alapvető feltevései

Pontos válasz a "mi a CE tanúsítvány?" Kérdésre? az Európai Unió működésének alapvető feltevéseinek megoldásához kapcsolódik. Megállapították, hogy beszédének három elve van: az áruk, a fejek és a tőke szabad mozgása. A fenti elvek megteremtése érdekében az EU-tagállamok úgy döntöttek, hogy eltörlik a Közösségen belüli kereskedelem minden akadályát, és közös politikát állapítottak meg a nem uniós partnerekkel szemben. Ennek köszönhetően a közösségi piacon létrejött egy csere-terület, amely alkalmas az egy országban történő foglalkozásra. Elnyerte az Egységes Helyi Piac vagy a Közös Piac társaságát.

Közös helyi piac és az áruk forgalomba hozatala

A termékek formájára és biztonságára vonatkozó nemzeti követelmények maguk is az országok közötti kereskedelemhez kapcsolódó leggazdagabb nehézségek közé tartoznak. Bármely országban új modellek és szabványok voltak érvényben, amelyek jelentősen megoszlottak a különböző országok között. A gyártónak, aki a következõ országokban kívánta eladni hatásait, minden alkalommal meg kellett felelnie az egyéni követelményeknek. Végül a kereskedelmi nehézségek eltörlése szükségessé tette e különbségek eltörlését. A cikkek beszerzésével kombinált szabványokat nem lehetett feloldani. Ennélfogva az optimális megoldás az volt, hogy egyesítsük a részeket az egész közösség területén, aminek köszönhetően a kereskedelmi csere ugyanazok a követelmények.

A kezdeti szakaszban kísérletet tettek az EU szabályozásának szabályozására a hatások és áruk sajátos minőségével kapcsolatban. A nagyfokú komplexitás és az időigényes folyamatok miatt egy ilyen megoldást szabadítottak fel.

A megoldás az volt, hogy egyszerűsített megközelítést hozzunk létre a műszaki harmonizációban. Meghatározták az egyes termékcsoportokra vonatkozó alapvető biztonsági követelményeket, amelyeket szükségszerűen el kell végezni, mielőtt a terméket vagy terméket a valódi európai piacra költözik.

Az EU-n kívüli vállalkozók, akik a terméket a közösségi piacra kívánják helyezni, pl. Törökországból, meg kell tenniük, hogy termékeik megfeleljenek az uniós minőségi előírásoknak és szabályoknak. Ennek a ténynek a megerősítése a felelősség.

Harmonizált szabványok jöttek létre, amelyeknek köszönhetően a vállalkozók tudják, milyen alapvető követelményeket kell tenni. Ugyanakkor nem kötelező a szabályok alkalmazása. A vállalkozó, amely a következő formában bizonyítja, hogy keménysége hasznos a közösségi piacon való futáshoz.

Ce tanúsítvány - gyártó nyilatkozata

A CE-jelölés nem újdonság, hanem a gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó szabályok alapvető követelményeinek.A gyártó vagy a meghatalmazott képviselő nyilatkozata. Megerősíti, hogy a termék összhangban van a termékinformációban szereplő szokásos követelményekkel. Éppen ezért néhány vagy néhány különböző irányelv élhet.

A közösségi jog előírja a CE-jelöléssel ellátott termékre vonatkozó megfelelőség vélelmét és a minimális biztonsági követelmények teljesítését.

A CE tanúsítványt a gyártó vagy a meghatalmazott képviselő felelőssége alá helyezi a cikkre. Ez azt bizonyítja, hogy a termék megfelel az irányelv bizonyos követelményeinek. E tény bevezetése érdekében a megfelelőségértékelési eljárást hajtják végre, és a pozitív ellenőrzés után megfelelőségi nyilatkozatot adnak ki. A megfelelőségértékelési eljárások gazdagok lehetnek a termék használatával kapcsolatos kockázatok függvényében. Minél nagyobb a veszélye a gyümölcs használatának, annak súlyosságát nagyban befolyásolja a gyártó vagy meghatalmazott képviselője. Bizonyos esetekben tanácsos megfelelni még egy tucat közösségi szabvány követelményeinek is.