Kohaszat radomkontaktus

Jelenleg a kohászat egy olyan terület, amely nemcsak a mûanyag formázási és alapítási folyamatok, hanem ugyanakkor a makroszintû csoportkutatásra összpontosít. Az utolsó tárgyat általában metallográfiás mikroszkópokon végzik.

A mikroszkópia néhány száz évvel ezelõtt jelent meg. Viszont viszonylag nemrégiben más típusú mikroszkópok kezdtek kohászatnak lenni. A modern idõkben szükség van a mérnöki témákkal való munka során. Napjainkban a metallográfiás mikroszkópok a legkedvezõbbek a területen, ami többek között a fémminták tanulmányozására vagy áttöréseikre szentelhetõ. Van egy olyan képalkotó módszer, amely az átlátszatlan mintákon feltételezhetõ. A metallográfiás mikroszkópok közé tartoznak többek között az elektronmikroszkópok, amelyek a szerkezetet az atomi szakaszban és a kisebb nagyítással rendelkezõ fénymikroszkópok megfigyelését okozzák. Ezeknek az eszközöknek az alkalmazásával végzett megfigyelések rendkívül fontosak, mert ennek köszönhetõen képesek vagyunk új típusú mikrokockákat észlelni a dokumentumban vagy annak eredetérõl. Lehetõség van a fázisrész kiszámítására, valamint az egyes fázisok pontos meghatározására is. Ennek köszönhetõen képesek vagyunk megbecsülni a zárványok számát és módját, valamint számos más fontos elemet a kohászat látásából. Például az újonnan létrehozott anyagok gyakran mikroszkópos megfigyelései lehetõvé teszik az anyagszerkezet specifikus megfigyelését, aminek köszönhetõen szemszögébõl számos nemkívánatos meghibásodás elkerülhetõ.

Flexa Plus New

A metallográfiás mikroszkópok használata rendkívül fontos, mivel ennek köszönhetõen már észlelhetõek az anyaghibák is. Mindig ne feledje, hogy az ilyen típusú bútorok kezelése nehéz. Az utóbbi oknál fogva csak szakképzett személyek végezhetnek vizsgálatokat.