Robbanasveszelyes zona kovetelmenyei

Vivese Senso Duo Shampoo

Az ATEX-irányelv (Atmosphères Explosibles, más néven 94/9 / EK irányelv, egy olyan uniós jog, amely meghatározza a potenciálisan robbanásveszélyes légkör közelében elhelyezett termékek alapvetõ követelményeit. A kemény szénbányákban használt gépek és berendezések nagy része a metán és a szénpor robbanásának, és az ATEX irányelv a robbanásveszélynek kitett területeken használható eszközökre és védelmi rendszerekre vonatkozik. Egészen a közelmúltig az Európai Unió egyes országaiban a biztonsági elõírások különböztek egymástól, ami jelentõsen akadályozta az áruk tagállamok közötti cseréjének szabadságát.Az utóbbi okok közül az egységes ATEX-irányelv jött létre, amely egységesítette a meglévõ szabályozásokat és könnyedén megkönnyítette az Európai Megállapodásban szereplõ termékek forgalmát. A Római Szerzõdés 100a. Cikkének rendelkezéseinek végrehajtása során az ATEX-irányelv legfontosabb pontja az áruk szabad mozgásának garantálása, amely nagyfokú robbanásvédelmet biztosít. Ami a robbanásveszélyes területek közelében mûködõ eszközöket illeti, az Európai Parlament és a nyitott Európai Unió 1994. március 23-án kiadta az ATEX 94/9 / EK irányelvet, amely 2003. július 1-jén került sor. Ezenkívül az 1999/92 / EK irányelvet (ATEX137 néven is ismerték 1999. december 16-án fogadták el, amely módosítja a robbanásveszélyes légkör fennállásának veszélyével járó területeken a minimális biztonsági követelményeket. Az ATEX 94/9 / EK irányelv 2003. július 1-jén hatályba lépett, és a korábbi 76/117 / EGK és a 79/196 / EGK irányelveket váltotta fel.

CE-jelölés (fr Conformité Européennea tanúsító szervezet azonosító számaVégrehajtási szimbólumrobbanási csoporteszköz kategóriarobbanásvédelem típusarobbanó alcsoporthõmérséklet osztály

Javasoljuk az Atex képzését